Η μουσικοκινητική αγωγή αφορά παιδιά από 2,5 έως 6 ετών. Η ολόπλευρη σωματική ανάπτυξη, η αυτοπειθαρχία, η συνειδητοποίηση των εννοιών του χρόνου , του χώρου και του ρυθμού , στοχεύουν στη δημιουργική έκφραση των παιδιών. Μέσα σε αυτό το μάθημα το παιδί αποκτά αυτοεκτίμηση, φαντασία ,αναγνωρίζει τις κινητικές δυνατότητες του σώματός του ,μαθαίνει να συνεργάζεται, να δημιουργεί και αυξάνει το δείκτη αυτοπειθαρχίας του. Σταδιακά τα παιδιά αποκτούν τον έλεγχο των μυών του σώματός τους και θέτουν τα θεμέλια για τη σωστή κινητική ανάπτυξη τους.Οι μαθητές  χωρίζονται σε ολιγομελή τμήματα ανάλογα με την ηλικία.

Go to top